Wyniki kwalifikacji Uczestników

KOMUNIKAT NR 1
INFORMACJA

O wynikach kwalifikacji Uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE.

Sąd Konkursowy informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oceniającego wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, po wzięciu pod uwagę złożonych uzupełnień i wyjaśnień, zakwalifikował do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników ujętych na zamieszczonej poniżej liście.
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH                                                                       do udziału w konkursie na opracowanie SCENARIUSZA KREATYWNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO- KULTURALNEGO ORAZ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PARKU EDUKACYJNEGO „AKADEMIA BAJKI” W PACANOWIE:

 1. Garden Concept Architekci, ul. Śnieżyńskiego 1, 20-706 Lublin
 2. Grupa Smacznego, Maciej Knuth, Katarzyna Krakowiak, Joanna Majewska, Anna Malinowska, Jolanta Kwarciak, ul. Łąkowa 35/38, 80-769 Gdańsk
 3. Magdalena Kazulo-Kleyff, Katarzyna Łowicka, Artur Mateńko, Marek Szaniawski, Katarzyna Woźnicka
 4. Jerzy Potyrała, Kamila Rogaczewska, Aleksandra Staszewska
 5. Barysz Point Line Sp.z o.o., ul. Norwida 56, 43-100 Tychy
 6. New Amsterdam Sp.zo.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków
 7. Kulczyński Architekt Sp.z o.o., ul. Zgoda 4 lok. 2, 00-018 Warszawa
 8. Nizio Design International, ul. Inżynierska 3 lok.4, 03-410 Warszawa
 9. Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin
 10. Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, Targowa 18, 25-520 Kielce
 11. Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci spółka cywilna, Niska 5/21, 25-317 Kielce
 12. WWAA Sp.zo.o. Sp.K., ul. Mińska 25/73, 03-808 Warszawa
 13. Urban Architect, ul. Sucharskiego 7/23, 10-693 Olsztyn
 14. Elżbieta Grodzka, Agnieszka Bałanda, Maria Kuc, Marta Nidzińska, Anna Szendi
 15. AMAYA Architekci Bartosz Majewski, ul. J.Baildona 24c/10, 40-115 Katowice
 16. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Masse S.C., ul.Słupecka 9/17b, 02-309 Warszawa
 17. Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Spółka Jawna, Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice
 18. TEAM S.C.- Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja, ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko Zdrój
 19. MAE Multimedia Art & Education Sp zo.o., Stefana Batorego 8/1A, 80-251 Gdańsk
 20. LSW Architekci Sp.zo.o. i ABIES Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galińska
 21. Studium Sp.zo.o., ul. Białostocka 24/7, 03-741 Warszawa
 22. Bożena Marszałkiewicz, Marcelina Bartman, Sebastian Pałczyński, Magdalena Łaba
 23. Damian Poklewski- Koziełł, Marcin Gierbienis