Załączniki w języku polskim

ZAŁĄCZNIK_B.1_ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-IDEOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE_PL

ZAŁĄCZNIK_B.2_PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY_PL

ZAŁĄCZNIK_B.3._PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI PARKOWEJ_PL

ZAŁĄCZNIK_B.4._OPINIA GEOTECHNICZNA_PL

ZAŁĄCZNIK_B.5._INWENTARYZACJA STANU ZADRZEWIENIA_PL

ZAŁĄCZNIK_B.6._MAPA OBSZARU OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIK_B.7.1 i B.7.2_LOKALIZACJE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO-KŁADKI_PL

ZAŁĄCZNIK_D_TABELA PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI_PL


Appendages in english

APPENDAGE_B.1_FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL FRAMEWORK_EN

APPENDAGE_B.2_FUNCTIONAL PROGRAMME_EN

APPENDAGE_B.3_A PROPOSITION OF CONCEPTUAL DESIGN OF THE PARK AREA_EN

APPENDAGE_B.4_geotechnical opinion_PL

APPENDAGE_B.5_inventory of the quantity and condition of tress _PL

APPENDAGE_B.6_the map of the designated area_EN

APPENDAGES_B.7.1 and B.7.2 the localization of tunnel or footbridge _PL

APPENDAGE_D_TABLE OF DESIGNED AREAS_EN